За инициативата

За инициативата

Защо правим  инициативата?

Много често държавните служители, особено на най-високи нива, взимат решения за децата в приемните семейства, като се водят от политическите си разбирания и пристрастия.

Без да ги обвиняваме, политиците не се замислят, че зад определени техни решения, стоят детски истории, реални деца и реални техни проблеми и потребности.

В същото време, в последно време Националната асоциация за приемна грижа отбелязва поведение на онези, които трябва да ги е грижа за приемните родители – техните социални работници, което не кореспондира с професионалната етика, партньорския подход, както и с принципите на добрата комуникация в интерес на детето. Специалистите все по-често се държат административно и недружелюбно, като използват като инструмент за общуване властта, която имат.

Националната асоциация за приемна грижа организира кампанията „Писмо до Загрижен за грижата“, за да доближи приемните родители до властта.

Как ще доближим приемните родители до властта?

Националната асоциация за приемна грижа кани всеки приемен родител да напише лично писмо до премиера.

Какво ще стане с писмата на приемните родители?

Мирослав Долапчиев, който е председател на Националната асоциация за приемна грижа, ще връчи писмата на министър-председателя, на министъра на труда и социалната политика, на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и на други отговорни политици, които вземат решения за децата.  Нагоре +