Велико Търново


Координатор:

Ася Панайотова

Телефон: 0884 205 965

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Анна Ачева Пълноправен Павликени
Асенка Стефанова Пълноправен Павликени
Ася Панайотова Пълноправен Велико Търново
Атанаска Енева Пълноправен с. Драганово
Бистра Станева Пълноправен Велико Търново
Бонка Иванова Пълноправен с. Драганово
Бориска Монева Пълноправен с. Караисен
Боян Василев Пълноправен с. Михалци
Валя Гуглева Пълноправен с. Ресен
Георги Панайотов Пълноправен Велико Търново
Десислава Георгиева Подръжник Павликени
Дияна Николова Пълноправен Павликени
Елмаз Хамзова Пълноправен с. Берово
Ивелина Байчева Пълноправен Павликени
Катя Николова Пълноправен Павликени
Катя Христова Пълноправен Павликени
Магдалена Димитрова Пълноправен с. Михалци
Мариана Йовчева Пълноправен Павликени
Мария Бонева Пълноправен Горна Оряховица
Милена Стефанова Пълноправен Павликени
Надежда Петрова Пълноправен Бяла Черква
Нели Лишева Пълноправен Павликени
Павлинка Велева Пълноправен Павликени
Радка Ачева Пълноправен с. Караисен
Ралица Атанасова Пълноправен Павликени
Росица Иванова Пълноправен Павликени
Росица Ангелова Пълноправен Павликени
Сашка Цветанова Пълноправен Павликени
Светла Вълова Пълноправен Павликени
Светла Гогева Пълноправен с.Драганово
Сенка Стефанова Пълноправен Павликени
Тотка Неделчева Пълноправен Павликени
Яница Иванова Пълноправен с. Караисен


Нагоре +