Варна


Координатор:

Николета Найденова

Телефон: 00359 884 769 412

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Алена Атанасова Пълноправен Варна
Ана Вон Спелинг Подръжник Варна
Антония Василева Пълноправен Варна
Атче Алиева Пълноправен Провадия
Биляна Ганчева Пълноправен Варна
Блага Добрева Пълноправен Варна
Валентина Атанасова Пълноправен Варна
Валя Стоянова Пълноправен Варна
Величка Кръстева Пълноправен с. Рудник
Венелина Петрова Пълноправен Варна
Геновева Николова Пълноправен Варна
Геновева Феодорова Пълноправен Варна
Георги Минков Пълноправен Варна
Димитричка Игнатова Пълноправен Варна
Екатерина Тончева Пълноправен Варна
Екатерина Николова Подръжник Варна
Ели Николова Пълноправен Варна
Емине Ахмед Пълноправен Белоградец
Живка Демирова Пълноправен Варна
Иванка Панева Пълноправен Провадия
Ивелина Желязкова Подръжник Варна
Ирина Петкова Пълноправен Девня
Кадрие Мехмедова Пълноправен Провадия
Маргарита Демирева Пълноправен Варна
Мария Филипова Пълноправен с. Тополи
Мария Вълчева Подръжник Варна
Марияна Ноева Пълноправен Варна
Мая Стаматова Пълноправен Варна
Нели Андонова Подръжник Провадия
Нели Ангелова Пълноправен с. Бързица
Нехал Осман Пълноправен с. Славейково
Николета Найденова Пълноправен Варна
Николинка Апостолова Пълноправен Варна
Пламен Найденов Пълноправен Варна
Росица Николова Пълноправен Варна
Светлана Калъчева Пълноправен с. Кичево
Симеон Петров Пълноправен Девня
Соня Тодорова Пълноправен Варна
Станка Мирчева Пълноправен с. Неофит Рилски
Фатме Кадир Пълноправен Девня
Фатме Гюджен Пълноправен Белоградец
Хюлея Реджебова Пълноправен Провадия
Ширин Ариф Пълноправен Черноок
Янка Василева Пълноправен Варна


Нагоре +