Търговище


E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Айтен Джингиз Пълноправен Търговище
Айше Шакирова Пълноправен с. Моравка
Антоанета Стоянова Пълноправен Търговище
Атанаска Асенова Подръжник с. Острец
Богданка Ангелова Подръжник с. Семерци
Бонка Ангелова Подръжник с. Голямо Соколово
Боряна Илиева Пълноправен Антоново
Василка Стефанова Пълноправен с.Ковачевец
Веселинка Горанова Пълноправен Попово
Веселинка Горанова Пълноправен Попово
Галена Величкова Подръжник с.Стража
Гинка Христова Пълноправен с.Острец
Десислава Стоянова Подръжник Търговище
Диана Стойкова Пълноправен Търговище
Диана Адамова Пълноправен Търговище
Донка Дамянова Пълноправен с.Зараево
Елена Димитрова Пълноправен Търговище
Емине Мастафова Пълноправен с. Паламарка
Иванка Станчева Пълноправен Търговище
Иванка Владимирова Пълноправен Антоново
Илдъз Сюлейманова Пълноправен с. Острец
Йорданка Господинова Подръжник Търговище
Йорданка Шафер Пълноправен Търговище
Калбие Рамаданова Пълноправен с. Добротица
Красимира Райкова Подръжник с. Стража
Красимира Велчева Пълноправен Търговище
Магдалена Севдалинова Пълноправен с. Руец
Магдалена Ангелова Пълноправен с.Ралица
Маргарита Йонкова Пълноправен Търговище
Марийка Кръстева Подръжник Търговище
Марияна Николаева Пълноправен Попово
Милка Василева Пълноправен Попово
Мюжген Махмуд Пълноправен Търговище
Надка Радева Пълноправен Попово
Надя Атанасова Пълноправен Търговище
Назмия Хаджарова Подръжник Острец
Невяна Димова Пълноправен с.Съединение
Недка Арабаджиева Пълноправен Попово
Нутфие Асанова Пълноправен с. Драгановец
Полина Райчева Подръжник Търговище
Регина Христова Подръжник Търговище
Румяна Алексиева Подръжник Търговище
Руска Стойкова Пълноправен Омуртаг
Савие Меракова Пълноправен с. Драгановец
Светлана Йовчева Пълноправен с. Ковачевец
Сениха Ехлиманова Пълноправен с. Острец
Силвия Курдова Пълноправен Търговище
Снежана Динкова Пълноправен Търговище
Стефан Стойков Пълноправен Търговище
Стефка Юлиянова Пълноправен Попово
Стефка Кръстева Подръжник Търговище
Таня Цолова Пълноправен Търговище
Фатима Мизурска Пълноправен с Маково
Фатме Мустафова Пълноправен с.Пъдарино
Фатме Хасанова Пълноправен Търговище
Фатме Исмаилова Пълноправен Търговище
Халиме Махмудова Пълноправен с. Добротица


Нагоре +