Приемните родители на бебета до 1 година имат право на месечна помощ

Приемните родители на бебета до 1 година имат право на месечна помощ

Правото на приемно семейство на месечна помощ за отглеждане на дете до една година, а ако е с трайни увреждания – до навършване на 2-годишна възраст, е разписано в чл. 8, ал. 3 и ал. 7 от Закона за семейни помощи за деца.

Прочети още +

Приемните родители трябва да се запознават с годишните доклади за работата си

Приемните родители трябва да се запознават с годишните доклади за работата си

Приемните родители имат право да получат доклада на социалните работници за годишното им представяне, преди докладът да бъде внесен за разглеждане от Комисията по приемна грижа.

Прочети още +