Стипендии за успех "Готови за успех"

Стипендии за успех

Кандидатстване за стипендии за успех за ученици в 11., 12. клас и студенти

Националната асоциация за приемна грижа и фондация BCause канят учениците в 11., 12. клас и студентите, които живеят или са напуснали приемна грижа, да кандидатстват за стипендия, която да подкрепи развитието им през учебната 2021/2022 г.

Стипендията се отпуска за десет месеца  и е в размер от 2500 лева за студенти, а за учениците – 1000 лева. Стипендията се осигурява за периода от 1 октомври 2021 до 31 юли 2022 г. и се изплаща се на всеки два месеца по банкова сметка на стипендианта.

За да получат стипендията учениците трябва да се обучават в учебната 2021/2022 г в 11. или 12. клас, в редовна форма на обучение, в държавно или общинско училище, да са настанени в приемни семейства и да имат общ среден успех за миналата учебна 2020/2021 г., който е не по-нисък от много добър (4.50). С предимство ще се разглеждат кандидатурите на ученици и студенти, настанени в приемни семейства-членове на Националната асоциация за приемна грижа и такива с по-висок от изискания успех. Представянето на препоръки, грамоти за успех и постижения, също имат значение при класирането. 

Студентите трябва да се обучават в учебната 2021/2022 г. в редовна форма на обучение, да не са навършили 26 години, да са приети държавна поръчка и да са преминали през приемна грижа. Новоприетите студенти в първи курс трябва да имат минимален среден успех от дипломата за средно образование много добър (4.50). Студентите от втори или по-горен курс е необходимо да имат много добър (4.50) от изминалата академична година. Представянето на препоръки, грамоти за успех и постижения, също имат значение при класирането. С предимство ще бъдат подкрепени студенти, които се обучават в медицински специалности или са настанени в приемни семейства – членове на Националната асоциация за приемна грижа.

Кандидатите за стипендия трябва да представят до 19.00 часа на 09.10.2021 г. следните документи:

 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ (свалете от тук)

  2. Служебна бележка/уверение от училището/университета с посочен среден успех от учебната 2020/2021 г.

  3. Служебна бележка/уверение от училището/университета, удостоверяваща, че ученикът/студентът е записан в редовна форма на обучение през учебната 2021/2022 г.

  4. Препоръка от учител/треньор/специалист за работа с деца или социален работник

  5. Мотивационно писмо „Защо съм готов за успех?“

  6. Копие от грамоти, свидетелства за награди (не е задължително)

Комплектът сканирани документи се изпраща до 19.00 ч. на 09.10.2021 г. по електронен път на електронна поща: info@napg.eu. Ако кандидатът не получи отговор, че писмото е получено, е необходимо да се свърже с НАПГ на тел. 0700 20 234.Нагоре +