Стипендии за ученици в приемни семейства "Продължи"

Стипендии за ученици в приемни семейства

Националната асоциация за приемна грижа и фондация Bcause реализира шест издания на инициативата „Продължи“, която има за цел да подкрепи ученици в приемни семейства с месечни стипендии за доброто представяне в училище.

Период на провеждане на инициативата: очаквайте информация за 2022 г.

Произход на финансирането: Частно финансиране от дарители

Краен срок за кандидатстване: очаквайте информация за 2022 г.

Приемната грижа и децата

Всяка година повече от 1000 деца се изоставят от родителите си. Държавната политика е насочена към това изоставените деца да не бъдат настанявани в социални домове, а в приемни семейства.

Научно е доказано, че семейната грижа помага много повече за развитието на пълния потенциал на децата, отколкото грижата в социален дом. Приемната грижа е по-евтината, дългосрочна и полезна алтернатива за децата, които са разделени със семействата си. Макар и в семейна грижа, децата в приемни семейства са със статут на лишени от родителски грижи.

Приемните родители се грижат временно за децата, докато се намери трайно семейство за децата – осиновители или, при възможност, връщането при родното семейство. В приемни семейства се настаняват деца, за които родните семейства не могат да се грижат, деца, жертви на насилие и злоупотреба и др.

Стипендиите, които раздаде НАПГ

В рамките на периода шестте издания на инициативата повече от 120 ученици са получили месечната стипендия. Стипендии са отпуснати на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (4.50).

Условия за кандидатставане в инициативата "Продължи"

Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепи и стимулира ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. За стипендии могат да участват деца и младежи, настанени в приемни семейства, които отговарят на следните условия:

1. Кандидатите за стипендии трябва да са записани като редовни ученици в държавно или частно училище, което се намира на територията на Република България.

2. Кандидатите за стипендии трябва да са записани в 7, 8, 9, 10 или 11 клас.

3. Средният успех на ученика трябва да не е по-нисък от Много добър (4,50).

4. Кандидатите за стипендии трябва да са допуснали максимум 5 неизвинени отсъствия

Начин за кандидатстване

Кандидатите за стипендии кандидатстват за стипендия, след като ппредставят чрез сайта на Националната асоциация за приемна грижа (www.napg.eu) следните сканирани документи:

1. Служебна бележка, подписана и подпечатана от директора на училището, в която са отразени:

а. трите имена на ученика,

б. ЕГН на ученика,

в. класът, в който ученикът е записан (трябва да е минимум 7 клас),

г. средният успех на ученика да е (4,50);

д. броя на неизвинените отсъствия да са до 5;

2. Съчинение на тема "МОИТЕ ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ И УСПЕХИ". Есето трябва да се изпрати като прикачен файл във формата по-долу. За нас е много важно съчинението да бъде написано от ученика!

3. Представянето на допълнителни дипломи, сертификати и свидетелства за определени постижения на ученика, както и препоръки от учители, увеличават шанса за класиране за стипендия.

Краен срок за кандидатстване:  очаквайте информация за 2022 г.

ВАЖНО: КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ!Нагоре +