Стара Загора


Координатор:

Марина Димитрова

Телефон: 0886 702 317

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Ана Ганева Пълноправен Стара Загора
Анастасия Лесова Пълноправен Стара Загора
Анета Дикова Подръжник Стара Загора
Атанас Анастасов Пълноправен с. Преславен
Бонка Кирова Пълноправен Стара Загора
Венета Карадимова Пълноправен с. Горно Черковище
Галина Бозвелийска Подръжник Стара Загора
Даниела Иванова Пълноправен Казанлък
Данка Костова Пълноправен Казанлък
Диана Георгиева Пълноправен Стара Загора
Димка Растева Пълноправен Павел баня
Живка Папаров Пълноправен с. Хан Аспарухово
Ирина Желева Пълноправен Казанлък
Камелия Чапарова Пълноправен с. Хан Аспарухово
Мариана Кандилова Пълноправен Стара Загора
Марина Димитрова Пълноправен Стара Загора
Мария Няголова Пълноправен Шипка
Мария Вълева Пълноправен с. Овощник
Мария Боянова Пълноправен Стара Загора
Маруся Тенева Пълноправен Стара Загора
Минка Георгиева Пълноправен Стара Загора
Недялка Мавродиева Пълноправен с. Княжевско
Нина Кирева Пълноправен Казанлък
Павлина Църкова Подръжник Стара Загора
Райна Костова Пълноправен с. Калитиново
Светлана Ройдева Подръжник Стара Загора
Симеонка Симеонова-Атанасова Пълноправен Казанлък
Снежанка Турлакова Пълноправен Стара Загора
Снежанка Серкеджиева Пълноправен Казанлък
Станка Спасова Пълноправен Казанлък
Стоянка Иванова Пълноправен с. Хрищени
Татяна Искрева Пълноправен Крън
Татяна Ганева Пълноправен с. Петрово
Тодор Лесов Пълноправен Стара Загора
Тотка Славова Пълноправен с Ловец


Нагоре +