Смолян


Координатор:

Галя Маринова - Паскалева

Телефон: 00359 885 107 368

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Албена Панчева Пълноправен Смолян
Албена Чангалова Пълноправен с. Кутела
Алекси Келешев Пълноправен с. Кутела
Анна Чолакова Подръжник Смолян
Асен Марков Пълноправен с. Кутела
Ася Веселинова Пълноправен Рудозем
Бинка Ковачева Пълноправен с. Виево
Валя Георгиева Пълноправен Рудозем
Венета Илиева Пълноправен Златоград
Венета Даракчиева Пълноправен с. Чепинци
Веска Горанова Пълноправен с. Кутела
Галина Гайдарова Пълноправен с. Кутела
Галя Маринова-Паскалева Пълноправен с.Момчиловци
Гергана Кетенлиева Пълноправен с. Виево
Даниела Гугинска Подръжник Смолян
Елена Кисьова Пълноправен с. Широка лъка
Емира Чаушева Пълноправен с. Витина
Жулия Младенова Пълноправен Рудозем
Захаринка Манева Пълноправен Рудозем
Захаринка Ковачева Пълноправен с. Виево
Златка Терзиева Пълноправен с. Виево
Златка Мандова Пълноправен с.Момчиловци
Копринка Емилова Пълноправен Рудозем
Красимира Минчева Пълноправен Смолян
Людмила Шукерова Пълноправен с. Чепинци
Малинка Чаушева Пълноправен с. Търън
Мариана Берберова Пълноправен Рудозем
Мариана Кисова Пълноправен с. Виево
Мария Черпъкова Пълноправен с. Момчиловци
Мелянка Гайдарова Пълноправен с. Кутела
Минка Уллева Пълноправен с. Виево
Минка Илъкова Пълноправен Рудозем
Моника Борисова Пълноправен Чепеларе
Росица Симеонова Пълноправен Рудозем
Роска Георгиева Пълноправен с. Момчиловци
Румяна Божидарова Пълноправен с. Виево
Руска Петелкова Пълноправен с. Момчиловци
Светла Халваджиева Пълноправен с Търън
Севда Делева Пълноправен с. Виево
Славка Иванова Пълноправен с. Кутела
Снежана Чолакова Пълноправен Смолян
Снежана Келешева Пълноправен с. Кутела
Соня Маркова Пълноправен с. Кутела
Събка Каменова Пълноправен с. Кутела
Тодор Черпъков Пълноправен с. Момчиловци
Тодорка Каладжиева Пълноправен с. Павелско
Цветана Марвакова Подръжник Смолян
Юлиана Димитрова Пълноправен с. Кутела


Нагоре +