Шумен


Координатор:

Гинка Илиева

Телефон: 00359 879

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Аззе Ферадова Пълноправен Шумен
Ангел Ангелов Пълноправен с. Васил Друмево
Анелия Григорова Пълноправен Шумен
Антоанета Христова Пълноправен с.Велино
Боряна Райчева Пълноправен Шумен
Валентин Андонов Пълноправен с. Белокопитово
Валентина Христова Пълноправен Нови Пазар
Валентина Николова Пълноправен с. Троица
Васвия Шабан Пълноправен с. Хърсово
Величка Великова Пълноправен Нови Пазар
Галина Илиева Пълноправен Шумен
Галинка Иванова Пълноправен Нови Пазар
Гинка Илиева Пълноправен с. Троица
Даниела Добрева Пълноправен с. Никола Козлево
Даниела Костадинова Пълноправен с. Никола Козлево
Диана Петрова Пълноправен Шумен
Димитричка Добрева Пълноправен с. Цани Гинчево
Добра Василева Пълноправен с. Никола Козлево
Емилия Петрова Пълноправен Шумен
Ердинч Бейтула Пълноправен с. Памукчи
Иванка Марковска Пълноправен Шумен
Йовка Петрова Пълноправен Шумен
Йорданка Димова Пълноправен с. Веселиново
Йорданка Тодорова Пълноправен Шумен
Йорданка Дукова Пълноправен Шумен
Йорданка Русева Пълноправен Шумен
Калинка Кънева Пълноправен с. Ивански
Калинка Костадинова Пълноправен Шумен
Катя Джамбазова Пълноправен с. Никола Козлево
Красимира Василева Пълноправен с.Велино
Марийка Христова Подръжник Нови Пазар
Милена Атанасова Пълноправен с. Хан Крум
Надежда Димитрова Пълноправен Нови Пазар
Надка Янева Пълноправен Шумен
Неджат Реджеб Пълноправен Шумен
Недиме Феим Пълноправен с. Вълнари
Незает Мустафова Пълноправен Нови Пазар
Нели Радева Пълноправен Нови Пазар
Николинка Георгиева Пълноправен с. Велино
Петя Паносян Пълноправен Шумен
Радка Динкова Пълноправен с. Никола Козлево
Родина Йорданова Пълноправен Велики Преслав
Росица Петрова Пълноправен с. Никола Козлево
Росица Ангелова Пълноправен Смядово
Светла Димитрова Пълноправен Шумен
Сибел Хюсеин Пълноправен с. Хитрино
Станка Петрова Пълноправен Велики Преслав
Стела Димитрова Пълноправен Шумен
Стефка Христова Пълноправен с. Мадара
Стефка Господинова Пълноправен Нови Пазар
Стоянка Янкова Пълноправен Шумен
Татяна Димитрова Пълноправен Нови Пазар
Татяна Димитрова Пълноправен Шумен
Тодорка Стефанова Пълноправен Нови Пазар
Тонка Иванова Пълноправен с. Илия Блъсков
Цветанка Ангелова Пълноправен Шумен
Юкя Ахмедова Пълноправен Нови Пазар


Нагоре +