Разград


Телефон: 0700 20 234

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Айсел Аркам Пълноправен Разград
Айше   Пълноправен Разград
Виждан Джибърджъ Пълноправен с. Езерце
Гана Атанасова Пълноправен Разград
Даниела Георгиева Пълноправен Разград
Даниела Иванова Пълноправен Разград
Даца Райчева Пълноправен с. Гецово
Диян Атанасов Пълноправен Разград
Елена Бойчева Пълноправен Лозница
Иваничка Петкова Пълноправен Разград
Исмаил Кадир Пълноправен с. Стражец
Крастинка Андреева Пълноправен с. Гецово
Ледка Филипова-Тодорова Пълноправен Разград
Марийка Пенчева Пълноправен Разград
Марийка Иванова Пълноправен Разград
Марияна Стоянова Пълноправен с. Гецово
Милена Йорданова Пълноправен Разград
Снежана Христова Пълноправен Разград
Стефка Донева Пълноправен Лозница
Стефка Иванова Пълноправен с. Осенец
Тинка Иванова Пълноправен с. Осенец
Цонка Велчева Пълноправен с. Осенец


Нагоре +