Професията „приемен родител“ с държавни стандарти за обучение – дайте мнение!


През 2013 година Националната агенция за професионално обучение и образование съвместно разработи проект на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – втора степен на професионална квалификация. В стандартите са включени знанията, уменията и компетентностите, които трябва да притежават лицата, които имат желание да упражняват професията.

 

Държавните образователни изисквания да придобиване на квалификации по професии са документи, чрез които се определя рамката на задърлжителните професионални компетенции, необходими за упражняването на определени професии. След публикуването им в Държавен вестник те стават задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да провеждат професионално обучение, завършващо със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение. На базата на тези изисквания обучаващите институции (училища, Центрове за професионално обучение) могат да планират и провеждат формални обучения за приемни родители, както и за всеки гражданин, който иска да упражнява професията, без значение дали е кандидатствал за приемен родител или не.

 

Както знаете, професията „Приемен родител“ е включена в Националния класификатор на длъжностите и професиите, но за нея към момента няма изисквания за обучение и подготовка, отговарящи на системата за формално образование.

 

Дължим едно разяснение за това защо е необходимо да има държавни образователни стандарти за професията „приемен родител“. От скоро в Националния класификатор на длъжностите и професиите в България съществува професията „приемен родител“.  Тя е като всички останали професии – шивач, готвач, заварчик, стругар, икономист, техник и прочие. Тези професии се изучават в средните училища или центровете за професионално обучение. За да могат и училищата, и центровете да получат лиценз от Министерството на образованието, те трябва да покрият държавните образователни изисквания.

 

За професията „приемен родител“ съществуваше парадокс – има я в класификатора на длъжностите, който е подзаконов акт, а няма учебни стандарти за обучението по нея. На практика за да станеш готвач или заварчик, трябва да учиш определено време по определени стандарти, да положиш изпит и накрая да получиш Свидетелство за професионална квалификация. (изглежда като диплома). 

 

Същото е и с професията „приемен родител“. По нея могат да се обучават всички, които искат да имат тази професия, без значение дали са приемни родители или кандидати за това. Както всеки може да учи за готвач, например. Министерството на образованието ни изпрати държавните стандарти, по които Центровете за професионално обучение или училищата, които ще подготвят специалисти-приемни родители, трябва да си направят програмите за обучение. Според държавните стандарти, ако учим за професията „приемен родител“ ще получим втора квалификационна степен. За целта трябва да се премине обучение в размер на 660 часа. Хората, които учат по-малко от 660 часа не получават диплома, а само свидетелство, което доказва, че са учили част от професията, а не цялата. Завършването на обучението и получаването на документ се предшества от полагането на писмен и теоретичен държавен изпит. Дипломата, която се получава, може да се ползва за кандидатстване за работа освен като приемен родител, и за помощник-възпитатели, детегледачи, сътрудници по социална работа с деца (всичко в сферата на социалната работа с деца, което не изисква висше образование). Придобиването на професията „приемен родител“ не е обвързана с гражданските и трудовите договори, тоест няма да ви се увеличи заплатата или да ви се смени договора. Това е просто документ, който доказва, че можете да упражнявате определена професия (като шивач, например). Въвеждането на професионални стандарти са много важни, за да може професията „приемен родител“ да се легализира в образователната система и да се проследява качеството на обучението и подготовката по нея. Обучението за придобиване на професията „приемен родител“ не се финансира от ЕС, поне към момента.

 

Молим всеки приемен родител или заинтересован специалист да се запознае с проекта на държавни образователни изисквания и да даде своите коментари по текстовете до 14.07.2013 г., неделя. Становището си изпращайте на e-mail: info@napg.eu

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре +