Данните на АСП за броя на приемните семейства, в които няма настанени деца, са некоректни

Данните на АСП за броя на приемните семейства, в които няма настанени деца, са некоректни

Националната асоциация за приемна грижа, прави уточнение, че броят на приемните родители, при които няма деца, посочен от АСП, не е коректен, предвид на факта, че има приемни семейства, в които има две, три или четири настанени деца. Не е редно да се спек


Лично до премиера: Налице е тих бойкот на приемната грижа, семейства се одобряват, а деца за тях няма!

Лично до премиера: Налице е тих бойкот на приемната грижа, семейства се одобряват, а деца за тях няма!

Публикуваме личната позиция на Мария Благоева - приемен родител и член на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа, по отношение на феномена в приемнана грижа - да има одобрени приемни родители, а в тях да няма настанени деца.


Правилни са новите стъпки на държавата за приемната грижа, но са нужни единни стандарти за целия процес

Правилни са новите стъпки на държавата за приемната грижа, но са нужни единни стандарти за целия процес

Националната асоциация за приемна грижа подкрепя усилията на държавата да направи приемната грижа по-съдържателна и насочена изцяло в защита на интересите на децата в риск. Това, разбира се, няма как да се случи, ако не се създаде стройна система, в която