Децата в приемни семейства са дискриминирани с новата политика за детските надбавки

Децата в приемни семейства са дискриминирани с новата политика за детските надбавки

Ние сме силно изненадани и разочаровани от решението детските надбавки за децата, настанени в приемните семейства или в семействата на близки и роднини да останат в сегашния им размер – 35 лева.


Кога държавата ще започне да подкрепя бедните семейства, а не да им отнема децата?

Кога държавата ще започне да подкрепя бедните семейства, а не да им отнема децата?

Национална мрежа за децата изпрати писмо със своето становище относно случая със седемте деца на Саша и Атанас Русеви от Николаево до министъра на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.


Позиция: НАПГ приветства приемна грижа за изоставени възрастни хора, но настоява за ясно разграничение между приемната грижа за деца и за възрастни

Позиция: НАПГ приветства приемна грижа за изоставени възрастни хора, но настоява за ясно разграничение между приемната грижа за деца и за възрастни

Националната асоциация за приемна грижа вярва, че подготовката на приемни семейства, които да се грижат за възрастни хора е полезен ход за обществото.


Позиция: Изображение на момичето със забит в главата нож нарушава правата на детето и етичните норми в журналистиката

Позиция: Изображение на момичето със забит в главата нож нарушава правата на детето и етичните норми в журналистиката

Когато медии нарушават правата на децата, не възпитават гражданите в отговорно отношение към най-младите граждани. Това поведение, което нарушава Етичния кодекс на българските медии, е опасно и повече вреди, отколкото да помогне на пострадалото дете и на


Становище на НАПГ относно проект на държавни образователни изисквания за професията

Становище на НАПГ относно проект на държавни образователни изисквания за професията "приемен родител"

Националната асоциация за приемна грижа вярва, че въвеждането на обучение по професията „приемен родител“ ще стандартизира подготовката на приемните родители.