Коалиция „Детство 2025″ алармира за сериозни рискове по отношение на грижата за най-уязвимите деца

Коалиция „Детство 2025″ алармира за сериозни рискове по отношение на грижата за най-уязвимите деца

Приемната грижа се фокусира основно върху набирането на приемни родители, липсва устойчивост. Приемните семейства не са включени напълно в процеса на приемната грижа.


НАПГ: Децата и младежите от приемни семейства имат същите права като децата и младежите от социалните домове

НАПГ: Децата и младежите от приемни семейства имат същите права като децата и младежите от социалните домове

Образователната система и общините трябва да синхронизират своите нормативни актове в съответствие със Закона за закрила на детето, който дава еднакъв статут на всички деца и младежи под закрила, без значение дали са настанени в дом или не.


Приемната грижа е подкрепа за нуждаещите се деца и семейства, а не начин за печелене на пари

Приемната грижа е подкрепа за нуждаещите се деца и семейства, а не начин за печелене на пари

Вината за липсата на политика за подкрепа на родните семейства най-малко трябва да се търси в приемните родители – хората, които поеха отговорността да се захванат с тази трудна задача и които станаха единствената реална алтернатива на институциите.


Позиция на Националната асоциация за приемна грижа: Всички, които са знаели, че бащата от Русе бие детето си, са съучастници в убийство.

Позиция на Националната асоциация за приемна грижа: Всички, които са знаели, че бащата от Русе бие детето си, са съучастници в убийство.

Поредният случай на зверско насилие, завършил с убийство, е доказателство за това колко не сме съпричастни към страданията на децата.