Плевен


Координатор:

Цветелина Пакова

Телефон: 00359 885 118 026

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Eма Банушева Пълноправен Белене
Албена Методиена Пълноправен Кнежа
Албена Генова Пълноправен Кнежа
Алиса Николова Пълноправен Славяново
Андриана Панталеева Пълноправен Левски
Анка Иванова Пълноправен с. Подем
Антоанета Иванова Пълноправен Плевен
Ася Чавдарова Пълноправен Славяново
Благородна Иванова Пълноправен Плевен
Боряна Брамалиева Пълноправен Кнежа
Боряна Станева Пълноправен с Драгаш войвода
Валентина Станева Пълноправен с. Еница
Валентина Гергова Пълноправен с. Еница
Валентина Линкова-Коцева Пълноправен с. Телиш
Вероника Георгиева Пълноправен с. Сенадиново
Веселка Опрова Пълноправен с. Подем
Веселка Александрова Пълноправен Гулянци
Веска Маринова Пълноправен с. Еница
Веска Гарванска Пълноправен с. Брест
Виолета Николова Пълноправен Плевен
Виолетка Димитрова Пълноправен Белене
Вълчо Вълчев Пълноправен Левски
Галина Каненова Пълноправен Червен Бряг
Галина Донинска Пълноправен с. Еница
Галина Аврамова Пълноправен Левски
Галя Борисова Пълноправен с. Одърне
Галя Момчилова Пълноправен Подем
Гена Нитова Пълноправен с. Дъбован
Дарина Цочева Пълноправен Плевен
Денка Булванска Пълноправен с. Брест
Детелина Димитрова Пълноправен Плевен
Диана Фишер Пълноправен Славяново
Диана Светославова Пълноправен с. Санадиново
Димитринка Джурковска Пълноправен Койнаре
Донка Велева Пълноправен Долни Дъбник
Ели Петрова Пълноправен Белене
Елмира Миткова Пълноправен с. Еница
Емил Коцев Пълноправен с. Телиш
Емилия Дърмоева Пълноправен Плевен
Емилия Савова Пълноправен с. Подем
Емилия Йорданова Пълноправен с Новачене
Жасмина Василева Пълноправен с. Брест
Зарка Солакова Пълноправен Славяново
Захаринка Стоянова Пълноправен с. Брест
Зюлкяра Бекирова Пълноправен Славяново
Ива Николова Подръжник Плевен
Ивалинка Андреева Пълноправен Плевен
Иваничка Флорова Пълноправен Подем
Иванка Добрева Пълноправен с. Брест
Иванка Лай Подръжник Червен Бряг
Иванка Цонкова Пълноправен Плевен
Ивелина Йорданова Подръжник Плевен
Ирина Славчева Пълноправен Плевен
Йоланта Стефанова Пълноправен Червен Бряг
Йордан Христов Пълноправен с. Бреница
Йорданка Илиева Пълноправен Белене
Йорданка Маринова Пълноправен с. Рибен
Калинка Йорданова Пълноправен Левски
Камелия Иванова Пълноправен с. Еница
Капка Великова Пълноправен с. Драгаш Войвода
Катя Карайванова Пълноправен Славяново
Катя Димитрова Пълноправен Плевен
Керман Мутиева Пълноправен Никопол
Кирилка Димитрова Пълноправен Плевен
Красимир Кирилов Пълноправен Плевен
Красимира Савова Пълноправен с. Брест
Лалка Тончева Пълноправен с. Санадиново
Лилия Винева Пълноправен Плевен
Любомир Желязков Пълноправен Новачене
Людмила Игнатова Пълноправен с. Брестовец
Мадлена Ангелова Пълноправен с. Еница
Маргарита Цветанова Пълноправен Белене
Маргарита Бояджиева Пълноправен с. Пелишат
Мариета Йорданова Подръжник Плевен
Марияна Недялкова Пълноправен Червен Бряг
Марияна Бетова Пълноправен с. Брест
Мая Асърджиева Пълноправен Славяново
Мемдуха Пашоолу Пълноправен Никoпол
Миглена Великова Пълноправен Плевен
Милета Бачийска Пълноправен Кнежа
Митко Караджов Пълноправен Кнежа
Надка Иванова Пълноправен с. Глава
Нела Димитрова Пълноправен Славяново
Ниазе Юсеинова Пълноправен Славяново
Оля Николова Пълноправен Славяново
Павлина Иванова Пълноправен с Драгаш войвода
Палка Любенова Пълноправен с. Трънчовица
Пани Мустафова Пълноправен Славяново
Пенка Апостолова Пълноправен с. Козар Белене
Пепа Юлиянова Пълноправен Славяново
Петя Тодорова Пълноправен Плевен
Петя Митева Пълноправен с. Подем
Петя Иванова Пълноправен Белене
Поля Иванова Пълноправен Плевен
Сание Салиева Пълноправен Левски
Сашка Петкова Пълноправен Белене
Светлана Николова Пълноправен Левски
Севджан Мехмедова Пълноправен с. Въбел
Северина Маринова Пълноправен Славяново
Славка Яшарева Пълноправен Славяново
Соня Чичева Пълноправен Левски
Соня Цонева Пълноправен Аспарухово
Станимир Лаков Пълноправен с. Еница
Станислава Цветанова Пълноправен Плевен
Стефанка Цветанова Пълноправен с. Ясен
Стоянка Писина Пълноправен Кнежа
Сълзица Тодорова Пълноправен Славяново
Таня Великова Пълноправен с. Драгаш Войвода
Татяна Йонкова Пълноправен Плевен
Теменужка Найденова Пълноправен Долна Митрополия
Февзие Мустафова Пълноправен Славяново
Христо Йорданов Пълноправен Левски
Цветослава Лазарова Пълноправен Плевен
Шейзар Пашоолу Пълноправен Никопол


Нагоре +