Обществени нагласи към приемната грижа (инфографика)


В обществото е създадена изкуствена нагласа, че приемните родители отглеждат деца, само заради парите. Национално допитване, проведено през септември 2017 г. от изследователския център “Тренд” по поръчка на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), с подкрепата на Мтел, показва, че 33% от безработните българи и 31% от работниците със средни възнаграждения биха станали приемни родители, ако получават заплата и издръжка за това. Проучването потвърждава изводът, че българинът би станал приемен родител, ако получи заплащане и издръжка за децата, за които се грижи – нещо, за което се обвиняват действащите приемните родители. Проучването показва още, че 23% от висшистите и 23% от завършилите средно образование биха станали приемни родители, ако получават заплата и издръжка за това. Вижте инфографиката.


Нагоре +

Още видеа