Всеки трети приемен родител е готов да се погрижи за непридружено дете-бежанец

Всеки трети приемен родител е готов да се погрижи за непридружено дете-бежанец

ецата, които бягат от военния конфликт, могат да започнат училище веднага. Приемните родители са готови да мобилизират подкрепата за децата от всички важни за тях системи – образователната, здравната, социалната.