НАПГ: Все по-малко българи искат да станат приемни родители


Причините - внушаваното в обществото лошо отношение към приемната грижа и липсата на стимули

Все по-малко българи искат да бъдат приемни родители, показват данните на Националната асоциация за приемна грижа. В момента приемните семейства у нас са 2000. През 2019 г. 203 от тях за заличени от списъците и са се отказали да бъдат приемни родители.

Липсата на кандидати се дължи на фактора: внушаваното в последните години лошо отношение към приемната грижа и липсата на социални стимули.

От началото на годината 95 семейства са одобрени да станат приемни родители. Най-малко желаещи има в столицата.

За подобряване на условията на работа, от Асоциацията за приемна грижа настояват за специални договори. "Тепърва ще трябва да мислим за приемната грижа смислено, защото като закрием домовете и когато започнем да закриваме центровете от семеен тип, тези деца няма къде да отидат", посочва изпълнителният ѝ директор Александър Миланов.

В момента приемната грижа се финансира с европейски пари. А целта на държавата е по-качествена грижа за децата.

"Основното, към което се стремим сега е не да увеличаваме безразборно броя на приемните родители. Целта ни е да постигнем достатъчно висок професионален капацитет. Многото пари са в състояние да привлекат и хора, които не биха могли да бъдат добри приемните семейства, но биха желали да получават тези пари", отбелязва Огнян Христов от Агенцията за социално подпомагане.

Един случай

Едновременно с отглеждането на собственото си момиченце Красимира се грижи за още едно дете на 11 години. Настанено в семейството ѝ от социалните. За грижите получава 708 лева на месец.

"Грижата е 24-часова, аз всъщност не правя разлика между моето и приемното дете. Това е водещото при тях, да имат вниманието и усещането, че са обичани, че са значими за някой", казва тя.

Двете момичета са приятелки.

Красимира Езекиева приема работата си като кауза. Но е трудно да разчита само на нея: "По принцип ние сме на граждански договор и извеждайки детето, ти оставаш без финансовите параметри и в един момент, ако нямаш постоянна работа, чакаш до следващото настаняване и повечето наистина се отказват поради тази причина".


Нагоре +

Още видеа