Награди "Спасители на детството" за принос в приемната грижа

Награди

ПОСЕТЕТЕ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА НАГРАДИТЕ!

---

Наградите “Спасители на детството” се присъждат за принос в развитието на приемната грижа в България.

Всяка нова гражданска активност у нас, която има висока добавена стойност може да бъде устойчива и да има мултиплициращ ефект единствено, ако обърне фокус върху хората, които я правят възможна. У нас рядко даваме гласност на тези, които са „агенти на промяната“ и това ни пречи да подсилим положителния ефект от активността и мисията на тези хора. В социалната сфера, която често е с нисък обществен статус е изключително важно да се показва лицето на „спасителите на детството“, защото хиляди деца преживяват тъжно, изпълнено с насилие, страх и лишения детство.

Инициатор и учредител на тази инициатива е Националната асоциация за приемна грижа – това е единствената българска неправителствена организация, учредена от приемни родители и професионалисти, които вярват, че за хиляди деца без родителска грижа в България най-добрата алтернатива за живот извън институция е приемното семейство.

Националната асоциация за приемна грижа работи за утвърждаването на алтернативната грижа за деца по възможно най-добрия начин така, че веднъж преживяло загуба или травма едно дете в риск да намери сигурност, да усети принадлежност и да започне да мечтае и реализира своите мечти и потенциал.

Приемното семейство не само дава сигурност и закрила на детето, но и силен старт в предстоящия самостоятелен живот на вече младия човек. Това прави развиването на качествена приемна грижа важна мисия в нашето общество, което все още се отърсва от наследството на институционалната грижа, неспособността на тази грижа да даде силен старт в реализацията на децата, излизащи от институциите и резултата от тяхната провалена трудова реализация, социални контакти и талант.

Приемната грижа съхранява и развива най-ценния капитал на едно общество – децата. Приемната грижа спасява детството.

НАПГ популяризира идеята за щастливото детство, за качествената приемна грижа, организира събития, кампании и инициативи, които насърчават партньорството между всички, за да има по-малко деца, лишени от родителска грижа, както и такива, които не живеят в семейна среда. НАПГ активно работи за това приемната грижа да се развива с най-високо качество, защото децата на България го заслужават.

Инициативата се подкрепя и финансира от А1 - водещият мобилен оператор в България.Номинирай 2021!Каква е Вашата връзка с номинирания *:
Нагоре +