Кърджали


Координатор:

Таня Ганева

Телефон: 00359 887 780 984

E-mail:

Актуализирано: 12.02.2021 г.
Съгласно чл. 21 от Устава на НАПГ


Членове от областта:

Име Фамилия Статут Населено място
Мариана Коджаманова Пълноправен Ардино
Севгюл Халилова Пълноправен Ардино
Туркян Йеменджиева Пълноправен Ардино


Нагоре +