Какво е НАПГ и какво прави за приемните родители и децата?

Какво е НАПГ и какво прави за приемните родители и децата?

Информационна листовка за дейността на Националната асоциация за приемна грижа с представяне на основните цели и дейности за приемните родители и децата в приемна грижа.

Нагоре +

Още Полезни книжки