Искате да станете приемни родители? (Брошура за кандидати за приемни родители)

Искате да станете приемни родители? (Брошура за кандидати за приемни родители)

Брошурата разказва за стъпките за кандидатстване за приемната грижа, за децата, които са подходящи за приемна грижа и др.

Нагоре +

Още Полезни книжки