Родители+: Баба Станка, която отгледа три поколения

Родители+: Баба Станка, която отгледа три поколения

НАПГ и А1 инвестират в уязвими семейства в рамките на програмата "Родители+". В рамките на програмата обучени за социални сътрудници приемни родители помагат на семействата да задържат децата си и да не се разделят с тях.

Прочети още +

Новини


Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“ – ГР. СОФИЯ, на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  на 27.09.2020 г., неделя, в 11.00 ч. на адрес: гр. П

Прочети още +

Инициативи

Награди

Награди "Спасители на детството" за принос в приемната грижа

ПОСЕТЕТЕ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА НАГРАДИТЕ! --- Наградите “Спасители на детството” се присъждат за принос в развитието на приемната грижа в България. Всяка нова гражданска активност у нас, която има висока добавена стойност може да бъде устойчи

Прочети още +

Видео

Екип