Трима младежи ще говорят за българската приемна грижа в Ирландия по време на конференция, организирана от Международната организация по приемна грижа

Трима младежи ще говорят за българската приемна грижа в Ирландия по време на конференция, организирана от Международната организация по приемна грижа

Млади хора ще представляват НАПГ на Европейската конференция на Международната организация по приемна грижа, която се провежда от 26-ти до 29-ти август 2014 година в Уотърфорд, Ирландия. Темата на годишната конференция по приемна грижа е „Гарантиране на правата на децата и семейно-центрирани услуги“.

В конференцията от страна на Националната асоциация за приемна грижа ще участват Анна Гълъбова, координатор по международните партньорства, Христо Найденов, координатор на младежите под приемна грижа и Янко Димитров, напуснал институционална грижа младеж и член на мрежата на млади хора, напуснали грижа Power4Youth.

Анна Гълъбова ще води работна сесия от 90 минути, в която ще говори по темата „Приемната грижа – бизнес, професия, емоция? Опитът на България.“ Въпреки 10-годишния опит на страната в приемната грижа, за жалост, приемната грижа не се разбира от цялото общество. Приема се в двете крайности – или като благороден жест, или като бизнес. Работната сесия ще разгледа реални случаи в България и ще потърси отговор на въпроса как приемната грижа да бъде приета от обществото като професия, в която има правила, стандарти и възможности. В рамките на час и половина трябва да се намери отговор на въпроса как се издига престижа на приемната грижа в различните държави и какви са стратегиите за справяне с неприемливото обществено отношение към приемните родители.

Христо Найденов и Янко Димитров също имат работна сесия от 90 минути. Темата на тяхното представяне е „Пораснали деца – как децата стават приемни родители“. В приемната грижа има една група, за която малко се говори, но която е неотменна част от процеса. Това са родните деца на приемните родители. Децата, които стават приемни братя и сестри, имат различни предизвикателства, за които възрастните често не мислят. От друга страна, привързването към непознати хора е трудност и за самите приемни деца. Работната сесия има за цел да проучи опита на другите европейски страни за това как работят с младите хора, които са родни деца на приемните родители.

Благодарим за подкрепата на нашите приятели от Мтел, АЕРОТУР ММ и УНИЦЕФ - България.

Нагоре +

Още новини