НАПГ: Некачествената приемна грижа е резултат от лошата социална работа и липсата на подкрепа

НАПГ: Некачествената приемна грижа е резултат от лошата социална работа и липсата на подкрепа

Във връзка с указания до приемни родители и доставчици на приемна грижа от страна на АСП за по-качествена грижа, НАПГ напомня, че процесът, включително и некачествения подбор, зависи изцяло от социалните работници.


Заради правото на детство, НАПГ подкрепя протеста на социалните работници, но срещу реформи и повишаване на капацитета

Заради правото на детство, НАПГ подкрепя протеста на социалните работници, но срещу реформи и повишаване на капацитета

НАПГ очаква реформа в системата за закрила на децата, която да започне с качествено обучение, възнаграждаване на труда, подкрепа и супервизия за социалните работници.


НАПГ: Укриването на информация за здравословното състояние на децата в приемна грижа вреди основно на децата и носи рискове за всички останали

НАПГ: Укриването на информация за здравословното състояние на децата в приемна грижа вреди основно на децата и носи рискове за всички останали

Националната асоциация за приемна грижа продължава да настоява и да напомня на отговорните отдели за закрила на детето, че предоставянето на навременна, качествена и подробна информация за здравословното състояние на децата, които се настаняват в приемни


Развитие на приемната грижа (независима оценка на Националната мрежа за децата)

Развитие на приемната грижа (независима оценка на Националната мрежа за децата)

В грижата от близки и роднини няма никакво развитие, извън системите остават децата с работещи извън страната родители. Няма данни, че приемната грижа бележи развитие на качеството и е подложена под въпрос устойчивостта на "И аз имам семейство"