Националната асоциация за приемна грижа сигнализира Комисията за защита от дискриминация относно социалната сигурност на приемните родители

Националната асоциация за приемна грижа сигнализира Комисията за защита от дискриминация относно социалната сигурност на приемните родители

Националната асоциация за приемна грижа сигнализира Комисията за защита от дискриминация, за да повдигне постави отново въпроса за социалната сигурност на приемните родители, но и за да допринесе за обществения диалог за труда на приемните родители


Позиция: НАПГ разяснява за насилието и причините за заличаване на приемни родители

Позиция: НАПГ разяснява за насилието и причините за заличаване на приемни родители

Националната асоциация за приемна грижа не отрича възможни случаи на насилие и недостатъчно изследвана мотивация на някои приемни родители. Да се внушава, обаче, медийно, че масово хора, които използват приемната грижа единствено като източник на доходи,


НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

НАПГ търси експерт, който да подготви обучителен пакет за педагогическата общност

Националната асоциация за приемна грижа търси експерт, който да подготви обучителен пакет, предназначен за учители и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование