А1 и приемни родители помагат на деца и семейства в бедност

А1 и приемни родители помагат на деца и семейства в бедност

Националната асоциация за приемна грижа и А1 разширириха своето партньорство в подкрепа на децата в България. В основата на тази нова бе специалното приложение с кауза, разработено от телекома.

За всеки потребител, който е изтеглил приложението, телекомът дари по 1 лев на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), а със събраните средства НАПГ ще подпомага бедни деца да останат със своите семейства, да получат здравна или социална грижа, както и да започнат да посещават училище или детска градина.

В рамките на инициативата с А1 приемни родители ще се превърнат в „семейни помощници“ и в партньорство с общински и държавни специалисти, ангажирани с подкрепата на деца и семейства в бедност, ще подпомагат родните семейства да станат по-добри в грижа за децата си, както и да разбират техните потребности и проблеми. Всяко семейство, подкрепено в инициативата, ще може да разчита на емоционална подкрепа от приемните родители, на обучение в родителски умения, консултиране за правата на семейството и посредничество пред институциите, както и частична финансова подкрепа. Всичко това ще се след оценка на проблемите пред детето и семейството.

Партньорството на НАПГ с A1

А1 е дългогодишен партньор на НАПГ. От началото на партньорството до момента компанията е инвестирала и подпомогнала под различни форми на финансиране приемната грижа у нас с над 300 000 лева. Телекомът подкрепя провеждането на ежегоден национален лагер за приемни деца, осигурява ученически пособия за учениците от приемни семейства, а по-големите от тях получават кариерно консултиране за младежи. През последните години бяха организирани специални вечери за абитуриентите от приемни семейства, а също и проучвания, които показват, че подкрепата за приемната грижа у нас се увеличава.

Информация относно конкретните стъпки за подпомагане на семействата ще бъде публикувана периодично на сайта на НАПГ. Нагоре +